• Instytut Zamenhofa

  Pierwszy medialny think-tank w Europie Środkowej i Wschodniej

  Pracujemy na rzecz lepszych mediów, komunikacji społecznej i dostępu do informacji.

 • Instytut Zamenhofa

  Badania, raporty, publikacje

  Badamy media i opisujemy ekosystem medialny stosując narzędzia naukowe.

 • Instytut Zamenhofa

  EDUKACJA CYFROWA I SZKOLENIA MEDIALNE

  Szkolimy dziennikarzy i edukujemy społeczeństwo jak bezpiecznie korzystać z mediów i informacji.

Burzcie, burzcie mury dzielące ludzi.

~ Ludwik Zamenhof ~
fragment przemówienia na drugim Światowym Kongresie Esperantystów, 1906 r.

Kim jesteśmy

Instytut Zamenhofa to think-tank czyli niezależna, pozarządowa organizacja zajmująca się badaniami, tworzeniem analiz i kształtowaniem opinii publicznej. Tworzą ją eksperci: ludzie mediów, dziennikarze, naukowcy, eksperci od komunikacji. Wierzymy w to, że wolne, działające etycznie media mają kluczowe znaczenie dla przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad demokratycznego państwa prawa. Współczesne media, niestety, zmagają się z wieloma problemami, które utrudniają im realizację swojej misji. Instytut Zamenhofa ma na celu pomaganie dziennikarzom oraz rozwój kultury medialnej i etycznej komunikacji pomiędzy uczestnikami życia publicznego.

Pracujemy na rzecz rozwoju mediów i lepszego dostępu do informacji.

01

Raporty i analizy

Badamy, analizujemy i opisujemy rynek mediów i techniki komunikacji. Nasze raporty docierają do liderów opinii w Polsce i Europie.

02

Inicjowanie debat

Zabieramy głos w dyskusji na temat mediów i dostępu do informacji. Organizujemy debaty, spotkania i konferencje naukowe. Inicjujemy debaty na społecznie ważne tematy.

03

Monitoring naruszeń

Obserwujemy, rejestrujemy i piętnujemy naruszenia prawa do informacji i wolności mediów. Walczymy ze złymi praktykami w komunikacji społecznej.

04

Prace legislacyjne

Jesteśmy aktywnymi uczestnikami procesów legislacyjnych przepisów kształtujących media, prawa autorskie i dostęp do informacji publicznej. Działamy na rzecz zniesienia art. 212 kodeksu karnego.

05

Edukacja medialna

Kształtujemy dobre praktyki dziennikarskie, uczymy warsztatu medialnego oraz etycznej komunikacji. Wspieramy wykorzystywanie narzędzi cyfrowych na rzecz lepszych mediów.

Ludwik Zamenhof
1859-1917

Lekarz, lingwista, inicjator i twórca esperanto – systemu języka międzynarodowego. Za swoje dokonania na rzecz pokoju był ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Aktualności

Polaków deklaruje
0 %

że przynajmniej raz w roku zapłaciło za dostęp do płatnych treści dziennikarskich.

miejsce
0

zajmuje Polska w rankingu wolności prasy „World Press Freedom Index” prowadzonym przez Reporterów bez Granic

Kodeksu karnego
art. 200

to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów, który jest często wykorzystywany do działań przeciw dziennikarzom i prób ograniczenia wolności prasy

odbiorców
0 %

korzysta z mediów internetowych ( w tym społecznościowych) jako głównego źródła informacji

Partnerzy