Instytut Zamenhofa zbada skalę molestowania seksualnego dziennikarek w Polsce

Medialny think-tank Instytut Zamenhofa we współpracy z Kantar Public rozpoczyna badanie ilościowe, którego celem jest zbadanie skali zjawiska molestowania seksualnego i przemocy wobec dziennikarek i innych pracowniczek mediów w Polsce. Raport na ten temat ma się ukazać do końca 2022 roku.

 „Off the record: Molestowanie seksualne i przemoc wobec dziennikarek w Polsce” to projekt, którego realizację zespół rozpoczął na początku 2022 roku. W pierwszym etapie, badaczki Instytutu zgromadziły historie dziennikarek, które stały się ofiarami molestowania seksualnego lub przemocy w związku z pracą w mediach. Z rozmów wynika, że dziennikarki padają ofiarą przemocy ze względu na płeć zarówno ze strony kolegów, szefów jak i osób z którymi spotykają się w związku z pracą w mediach.

 „Zaufało nam wiele kobiet, które odważyły się opowiedzieć nam o swoich przejściach. Opowiemy ich historie w raporcie, który opublikujemy już niebawem. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to jak często kobiety pracujące w mediach stają się celami przemocy oraz zainicjowanie debaty publicznej na ten temat” – mówi Paweł Prus, prezes zarządu Instytutu Zamenhofa.

 „W ramach kolejnego projektu, realizowanego przez Instytut Zamenhofa chcemy oddać głos kobietom, które w mediach doświadczyły przemocy o charakterze seksualnym, a które do tej pory nie miały odwagi o tym mówić. Mamy nadzieję, że nasza publikacja nagłośni problem, wywoła dyskusję i pomoże w ustaleniu standardów właściwego traktowania pracowników w redakcjach, bez względu na płeć” – komentuje Nikola Bochyńska, członkini zarządu Instytutu Zamenhofa. 

Instytut rozpoczął właśnie drugi etap projektu. To anonimowe badanie ilościowe, które jest realizowane we współpracy z Kantar Public, partnerem projektu. Do dziennikarek z całej Polski trafiły właśnie zaproszenia do udziału w bezpiecznej, anonimowej ankiecie na temat ich doświadczeń w pracy w mediach. Zespół nadal rozmawia z dziennikarkami, które są gotowe podzielić się swoimi historiami i zachęca kobiety do zgłaszania się do badania, zapewniając pełną anonimowość.

Bardzo się cieszę, że Kantar Public jest partnerem tego projektu Problematyka dotycząca kobiet jest nam niezmiernie bliska, zajmujemy się od dawna kwestiami stereotypów, problematyką równouprawnienia i pozycji kobiet w różnych sferach życia. Szeroki udział środowiska dziennikarek w naszym badaniu umożliwi przeprowadzenie niezbędnych analiz. To badanie jest anonimowe, wyniki posłużą nam do zestawień statystycznych, a im więcej osób weźmie w nim udział, tym głębiej będziemy mogli zanalizować problem.” – mówi Urszula Krassowska Kantar Public.

„Serdecznie zapraszamy wszystkie dziennikarki, niezależnie od tego w jakich mediach pracujecie do wzięcia udziału w naszej anonimowej ankiecie, która została przygotowana z myślą o Was i Waszych doświadczeniach. Ankietę przygotowały doświadczone badaczki: Urszula Krassowska z Kantar Public, Bogna Kietlińska z UW, a także my, dziennikarki. Badanie jest w pełni anonimowe i bezpieczne. Wasz głos jest dla nas ważny. Wypełnienie ankiety zajmie 10 min.” – mówi Natalia Żaba, dziennikarka i ekspertka Instytutu Zamenhofa.

Zespół projektowy liczy kilka osób, a jego trzon stanową ekspertki i eksperci Instytutu Zamenhofa: Nikola Bochyńska, Piotr Drabik, Bogna Kietlińska, Paweł Prus i Natalia Żaba.

Partnerami projektu są Kantar Public, Loewen Legal Hub, Tech to the Rescue i Havenocode.

Dziennikarki, które pragną wziąć udział w badaniu lub podzielić się swoją historią , proszone są o bezpośredni kontakt z jedną z ekspertek IZ:

Natalia Żaba

natalia.zaba@zamenhof.pl

Bogna Kietlińska

bogna.kietlinska@zamenhof.pl

Nikola Bochyńska

nikola.bochynska@zamenhof.pl