Sąd Najwyższy uderza w jawność i prawo do informacji publicznej

Pierwsza prezes SN chce, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał legalność ustawy o dostępie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Według wniosku, który został złożony na początku lutego, Małgorzata Manowska chce, żeby TK rozstrzygnął, czy zgodne z konstytucją są zapisy z ustawy dotyczące pojęć „władze publiczne”, „ inne podmioty wykonujące zadania publiczne”, „osoby pełniące funkcje publiczne” oraz …

Sąd Najwyższy uderza w jawność i prawo do informacji publicznej Read More »