Instytut Zamenhofa protestuje przeciwko blokowaniu pytań dziennikarzy

Smutną normą konferencji organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów staje się narzucanie mediom tematyki, o którą mogą pytać dziennikarze. Pytania niepasujące do narzuconego odgórnie tematu są przez polityków i urzędników blokowane. Instytut Zamenhofa sprzeciwia się takim praktykom.

W czwartek 1 lipca podczas konferencji prasowej Michał Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doszło do publicznego wyciszenia wybranych pytań zadawanych przez dziennikarzy. Część dziennikarzy została pozbawiona dostępu do informacji publicznej – ich pytania zostały przerwane, a mikrofony wyciszone. W ten sposób władza rękoma urzędników KPRM uniemożliwia wykonywanie obowiązków przedstawicielom mediów, starającym się w imieniu swoich widzów i czytelników uzyskać niezbędne informacje związane z ważnymi elementami życia politycznego.

Taka selekcja pytań przez urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest niedopuszczalna i nie powinna nigdy mieć miejsca. Nie jest uzasadnieniem dla niej organizowanie konferencji w tematyce wyłącznie związanej z pandemią COVID-19. Wyciszanie mikrofonów dziennikarzy zadających trudne dla władzy pytania stanowi naruszenie zasad wolności słowa oraz przepisów polskich i międzynarodowych. Urzędnikom KPRM oraz politykom kneblującym media, pragniemy przypomnieć, że utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej podlega odpowiedzialności karnej i grozi za nie kara grzywny lub kara ograniczenia wolności (art. 44 pkt 1. Prawa prasowego).

Zarząd i Rada Instytutu Zamenhofa