PiS tworzy przepisy, które mają pozbawić koncesji TVN

Do sejmu wpłynął poselski projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy, które uniemożliwą inwestorom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadanie więcej niż 49 proc. udziałów w działających w Polsce spółkach mediowych. W opinii prawników, ekspertów i środowiska medialnego jest to projekt wymierzony w grupę TVN Discovery, której właścicielem są Amerykanie. 

Gdyby zgłoszona przez 22 posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja weszła w życie, to grupa TVN Discovery straciłaby koncesję na nadawanie naziemne albo jej właściciele będą zmuszeni do sprzedaży stacji. Stanowisko w tej sprawie zajął zarząd spółki:

– Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni działając w imieniu naszych widzów – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie TVN.

Przeciwko nowym przepisom szeroko protestuje środowisko dziennikarskie, uważając projektowane zmiany za zamach na wolność mediów w Polsce.

Propozycja nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, wymierzona de facto w jednego nadawcę – telewizję TVN – jest kolejnym przykładem instrumentalnego traktowania prawa przez polityków w celu realizacji własnych interesów. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z działaniem dla dobra publicznego. „Inicjatywa grupy posłów” jest niczym innym jak tylko kolejnym atakiem na niezależne media, których rolą jest kontrola poczynań władzy. Każdej władzy. Jednocześnie jest najlepszym dowodem na to, że niezależne media wywiązują się z tej roli należycie. Każda próba osłabienia lub likwidacji mediów niezależnych od władzy jest działaniem wrogim wobec obywateli. Narusza bowiem wprost zapisane w Konstytucji RP wolność prasy oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – czytamy w oświadczeniu, które zostało wydane przez Press Club Polska.

Projekt jednoznacznie skrytykowała także Helsińska Fundacja Praw Człowieka:

Odbieramy przedstawiony dziś projekt ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jako instrumentalną próbę wywarcia wpływu na jednego z największych prywatnych nadawców telewizyjnych w Polsce – TVN S.A. i ograniczenia swobody jego działania. Proponowane zmiany, jeśli zostaną przyjęte, będą stanowiły kolejny krok w kierunku ograniczenia swobody działalności mediów, pluralizmu debaty publicznej i prawa obywateli i obywatelek do informacji – napisał w oświadczeniu Maciej Nowicki, prezes zarządu HFPR.

Źródła:

https://prasa.tvn.pl/147422-oswiadczenie-zarzadu-spolki-tvn-sa

http://pressclub.pl/stanowisko-rady-press-club-polska-w-sprawie-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji/

https://www.hfhr.pl/hfpc-o-lex-tvn/