Instytut Zamenhofa ujawnia skalę molestowania seksualnego dziennikarek w Polsce.

Medialny think-tank Instytut Zamenhofa opublikował raport “Off the record: Molestowanie seksualne dziennikarek w Polsce” w którym ujawnia skalę niezbadanego dotąd problemu. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że doświadczenie bycia molestowaną ma za sobą ponad połowa dziennikarek.

Publikacja, która właśnie ujrzała światło dzienne to efekt półtorarocznej pracy ekspertów i badaczy instytutu oraz specjalistów firmy Kantar Public, która pomogła zrealizować badanie na próbie 268 dziennikarek w Polsce. W raporcie oraz na specjalnej stronie projektu offtherecord.zamenhof.pl opublikowane zostały autentyczne anonimowe historie molestowanych dziennikarek oraz dane liczbowe dokumentujące skalę zjawiska.

Wybrane dane liczbowe przedstawiają się następująco:

  • 59 proc. badanych dziennikarek przynajmniej raz ucierpiało w powodu molestowania seksualnego
  • 39 proc. doświadczyła niechcianego dotyku lub jego próby, co wywołało u nich dyskomfort
  • 26 proc. było wbrew ich woli dotykanych w sposób jednoznacznie kojarzący się seksualnie
  •  Z sugerowaniem korzyści w zamian za uległość seksualną miało do czynienia 14 proc. dziennikarek, a w 13 proc. przypadków miała miejsce próba zmuszenia do seksu lub innych czynności seksualnych
  • 5 proc. przebadanych kobiet ma za sobą doświadczenie stosunku seksualnego lub innych czynności seksualnych wbrew ich woli.

Z raportu wynika, że sprawcami molestowania seksualnego w branży dziennikarskiej najczęściej są przełożeni lub osoby na wyższym stanowisku niż osoba poszkodowana – taka sytuacja dotyczy 65 proc. przypadków.

– W tym projekcie chcieliśmy oddać głos kobietom i w ich imieniu, przedstawić historie molestowania, o których nigdy dotąd nie mówiły. To pierwsze w Polsce badanie molestowania seksualnego w Polsce, które – mamy nadzieję – zwróci uwagę na problem, wywoła merytoryczną dyskusję o problemie i sprawi, że wydawcy opracują standardy postępowania na wypadek takich sytuacji” – komentuje raport Nikola Bochyńska, członkini zarządu Instytutu Zamenhofa i współtwórczyni raportu.

– Projekt #Offtherecord stwarza przestrzeń do podzielenia się tabu, jakim jest dyskryminacja i molestowanie seksualne przez dziennikarki, które dotychczas nigdzie indziej takiej bezpiecznej przestrzeni nie miały. Jestem głęboko wdzięczna za ich odwagę, a także za wszelkie wsparcie, które nam okazano w ramach powstawania tego projektu” – dodaje Natalia Żaba, współtwórczyni raportu. 

O zasady postępowania w sytuacji, gdy w redakcji dochodzi do molestowania seksualnego, autorzy raportu zapytali największych polskich wydawców. Tylko kilka firm medialnych przedstawiło Instytutowi Zamenhofa procedury obowiązujące ich pracowników.

– Zdziwiło nas to, że tak wiele dużych firm medialnych – w tym nadawcy publiczni – zupełnie ignoruje ten problem i nie ma wewnętrznych procedur, które pozwalają np. anonimowo zgłosić molestowanie seksualne czy które pozwalają zadbać o ochronę osoby molestowanej – mówi Paweł Prus, prezes Instytutu Zamenhofa, współautor projektu. – Z naszych badań wynika, że co trzecia molestowana dziennikarka zmieniła z tego powodu pracę – wydawcy, którzy nie dostrzegają lub nie chcą dostrzec problemu molestowania seksualnego, tracą z tego powodu wartościowych pracowników.

Historie dziennikarek opisane w raporcie można poznać w całości na platformie offtherecord.zamenhof.pl oraz pobrać z niej pełny raport: “Off The Record: Molestowanie seksualne dziennikarek w Polsce”. 

Autorami raportu są: Nikola Bochyńska, Paweł Prus i Natalia Żaba, a współautorami: Piotr Drabik, Bogna Kietlińska, Urszula Krassowska (Kantar Public) i Martyna Mucha (Kantar Public)

Partnerzy projektu: Kantar Public, Havenocode.io, Loewen Legal Hub, Sexed.PL, Propsy PR, Tech to the Rescue. Partnerzy medialni projektu to: Forbes Women oraz Newsweek Polska.

Projekt #OffTheRecord oddaje głos kobietom, które w mediach doświadczyły molestowania seksualnego, a które do tej pory nie miały odwagi o tym mówić. Niejednokrotnie opowiedziały o tym pierwszy raz w życiu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem, wywołanie dyskusji i skłonienie wydawców oraz menadżerów medialnych do ustalenia standardów właściwego traktowania pracowniczek i pracowników w redakcjach – bez względu na płeć.