Nowe media publiczne a zobowiązania międzynarodowe

Rozpoczynając pracę nad reformą mediów publicznych i instytucji które mają na nie wpływ, ustawodawca nie może pominąć regulacji i standardów wynikających z aktów praw unijnego czy też licznych rekomendacji i zaleceń Rady Europy, jak również orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dodatkowo, na wdrożenie do polskiego systemu prawa czeka Europejski Akt Wolności Mediów, który ma demokratyzować ład medialny, w tym media publiczne.

Nowe media publiczne a zobowiązania międzynarodowe Read More »